X 

priderit-K-Cr

www.mineral.cz - databáze minerálů


priderit-K-Cr
priderit-K-Cr FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

priderit-k-cr

chemické složení *K2Cr2Ti6O16
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalZhou,Lu
v roce1994
priderit-K-Cr

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (4

priderit-K-CrLOKALITY

CHINA:
Mengying kimberlite (Shandong province) [1].


priderit-K-CrLITERATURA

(1) Acta Mineral. Sinica 14
(3), 234-240, 1994 (new mineral).