X 

protojoséit

www.mineral.cz - databáze minerálů


protojoséit
protojoséit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Protojoseite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Protojoseit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/D.10-60
chemické složenívzorec nenalezen

chemické složení *Bi4TeS2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
protojoséit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


protojoséitLOKALITY


protojoséitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.424.
(2) 42-611.