X 

proudit

www.mineral.cz - databáze minerálů


proudit
proudit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Proudite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Proudit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.34-20
chemické složeníIMA:
Cu2Pb16Bi20(S,Se)47
Fleischer:
Cu0â??1Pb7.5Bi9.3â??9.7(S,Se)22

proudit

chemické složení *Cu0-1Pb7.5Bi9.3-9.7(S,Se)22
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
proudit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


prouditLOKALITY


prouditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.424.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.422.
(3) 30-491.