X 

prozopit

www.mineral.cz - databáze minerálů


prozopit
prozopit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

prozopit

chemické složení *CaAl2(F,OH)8
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.890 - 2.890
barvabezbarvá, bílá, šedá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {111}
popsal
v roce0
prozopit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

prozopitLOKALITY


prozopitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.425.