X 

pulszkyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


pulszkyit
pulszkyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pulszkyit

chemické složení *Cu-Mg síran
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
pulszkyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (6

pulszkyitLOKALITY

SLOVENSKO:
Špania Dolina (near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [901].


pulszkyitLITERATURA