X 

pyriboly = pyroxeny a amfiboly

www.mineral.cz - databáze minerálů


pyriboly FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pyriboly

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce
pyriboly

popis minerálu: společný název pro skupinu amfibolů a pyroxenů, který zavedl A. Johannsen v r.1911.


klasifikace - Strunz (

LOKALITY


LITERATURA