X 

abrazit - synonymum pro gismondin

www.mineral.cz - databáze minerálů


gismondin
abrazit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

abrazit

chemické složení *Ca2Al4Si4O16.9H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.270 - 2.270
barvabezbarvá, bílá, šedá, namodralá, načervenalá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLeonhard
v roce1817
abrazit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

gismondinLOKALITY

Čechy:
Březiny (u Děčína, okres Děčín) [3,4].
Dobranka (u Děčína, okres Děčín) [5].
Dolní Lochov (u Jičína, okres Jičín) [6].
Folknáře (Pustý vrch, u Děčína, okres Děčín) [8].
Podhorná (vrch, u Mariánských Lázní, okres Tachov) [7].
Teplice (okres Telice) [8].
Zálezly (Břidličný vrch, okres Ústí nad Labem) [8,9].
SLOVENSKO:
Fi?akovo (near Lučenec, Lučenec district) [899].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

SOUTH AMERICA:


gismondinLITERATURA

(1) 39-1373, 38-382, 21-840, 20-452.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.207.
(3) Rychlý R., Bárta J.(1981): Thomsonit z lokality Březiny u Děčína. Čas. Mineral. Geol. No.3, p.320-321.
(4) Rychlý R., Bárta J., Fišera Vl.(1980): Nové nálezy gismondinu na Děčínsku. Čas. Mineral. Geol. No.1, p.69-72.
(5) Mühlstein B., Fengel M.(1977): Mineralogické poměry na lokalitě Dobranka jižně od osady Dobrná u Děčína. Čas. Mineral. Geol. No.1, p.97.
(6) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.130(Dolní Lochov).
(7) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.184(Podhorná).
(8) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.52(Břidličný vrch), p.54(Folknáře), p.374(Teplice).
(9) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.271(Dolní Zálezly).
(10) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.288.