X 

písekit

www.mineral.cz - databáze minerálů


písekit
písekit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *(Y,Ce,Ca,As,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)(O,OH)4
tvrdost od - do5.5 - 6.0
hustota od - do4.030 - 4.570
barvažlutozelená, kalně zelená, hnědá, černá, žlutá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskmdlý
štěpnost-
popsalKrejčí
v roce1923
písekit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

písekitLOKALITY

Čechy:
Písek (okres Písek) [2,3].
Údraž (u Písku, okres Písek) [4].


písekitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.417-418.
(2) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.149-150(Písek).
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.485(Písek).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.678(Údraž).