X 

qandilit

www.mineral.cz - databáze minerálů


qandilit
qandilit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Qandilite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Qandilit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/B.04-30
chemické složeníIMA:
Mg2(Ti,Fe3+,Al)O4
Fleischer:
(Mg,Fe2+)2(Ti,Fe2+,Al)O4

qandilit

chemické složení *Mg2TiO4
tvrdost od - do7.0 - 7.0
hustota od - do4.030 - 4.030
barvačerná
krystalická soustavakrychlová
barva vrypučerná
lom-
leskkovový
štěpnostdokonalá podle {111}
popsalAl-Hermezi
v roce1985
qandilit

popis minerálu: Mg2TiO4, krychlový. Je zrnitý, vyskytuje se v idiomorfních krystalech 0.1-0.3 mm velkých, černý, kovově lesklý, s černým vrypem, dokonale štěpný podle {111}. T=7, h=4.03 (vypočtená 4.04), mikrotvrdost 960-1045 kg/mm2 při 100g. Je opakní, silně magnetický [1]. V odraženém světle je narůžověle šedý, izotropní [1]. p: a=8.4033, Z=8, Fd3m [1]. ch (m.s.): MgO 29.62, FeO 10.32, MnO 0.76, Fe2O3 28.27, Al2O3 4.83, TiO2 26.41, SiO2 0.02, ä 100.23 [1]. R: 12-15% [1]. d: 2.971(30)(220), 2.53(100)(311), 2.101(45)(400), 1.617(50)(333,511), 1.486(60)(440), 1.0938(30)(553,731), 0.9704(25)(555,751) [1].qandilitLOKALITY

Vyskytuje se ve forsterické hornině na kontaktu s kaersutitickým vrstevnatým dioritem v oblasti Qala-Dizeh (sv.
Irák) s přeměněným Mg, Al-spinelem, perovskitem, kalcitem [1].


qandilitLITERATURA

(1) Mineralogical Magazine 1985, 49, s.739-744 in Bernard J.H., Rost R. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.438.
(2) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.469.
(3) (25-1157).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.461.