X 

qingheiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


qingheiit
qingheiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Qingheiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Qingheiit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.06-10
chemické složeníIMA:
Na2NaMn2Mg2Al2(PO4)6
Fleischer:
Na2Na(Mn,Mg,Fe2+)6(Al,Fe)(PO4)6

qingheiit

chemické složení *Na3Mn2Mg2(Al,Fe3+)2(PO4)6
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.718 - 3.718
barvanefritově zelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalZhesheng, Nicheng, Zhizhong
v roce1983
qingheiit

popis minerálu: Na2NaMn2Mg2(Al,Fe)2(PO4)6, jednoklonný. Tvoří nepravidelná zrna, která mohou být krátce prizmatická nebo tabulkovitá až 4 mm velká [1]. Barvu má nefelínově zelenou, lesk skelný, lom lasturnatý, je dokonale štěpný podle {010}, křehký. T=5.5, h=3.718 (3.61 vypočtená). Není magnetický [1]. Je opticky dvojosý (+), silně pleochroický s pleochroismem podle â - světle žlutozelená, á- nefritově zelená, ŕ= tmavě modravě zelená. Má silnou disperzi r>>v [1]. Nazván podle oblasti nálezu, schválen IMA [1]. p: a=11.856, b=12.41, c=6.421, á=114.45, Z=2, P2(1)/n [1]. ch: Na2O 8.75, K2O 0.04, Li2O 0.02, CaO 0.94, ZnO 0.23, MnO 23.66, MgO 9.78, FeO 3.95, Fe2O3 2.25, Al2O3 4.54, Cr2O3 0.04, TiO2 0.05, P2O5 45.75, ä 100.00 [1]. op: ŕ=1.6776, á=1.6836, â=1.6913, 2V=79.6 [1].qingheiitLOKALITY

Nalezen v muskovitickém pegmatitu v oblasti Quinghe (Uygur.
autonom.
obl.
Xinjiang, Čína) spolu s muskovitem, křemenem, prehnitem, mikroklinem, braunitem a pyroluzitem [1].


qingheiitLITERATURA

(1) Scientia Sinica (Ser. B) 1983, 25, p.876-884 in American Mineralogist 1984, 69, p.567.
(2) ZVMO 1986, 115, No.5, p.607-608.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.438.
(4) 41-1418, 41-588.