X 

rabbittit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rabbittit
rabbittit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rabbittite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rabbittit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/F.04-30
chemické složeníIMA:
Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4·18H2O
Fleischer:
Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4·18H2O

rabbittit

chemické složení *Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4.18H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.570 - 2.570
barvasvětle zeleno žlutá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnostpodle hranolu {001}
popsalThompson, Weeks & Sherwood
v roce1954
rabbittit

popis minerálu: Tvoří velmi drobné krystaly, které jsou jehlicovité až vláknité podle {001}. Je štěpný podle hranolu [1]. Je opticky dvojosý s 2V velkým, optická orientace c/Ng 15, Nm=b. Okamžitě se rozpouští ve vodě, v HCl šumí. Nazván podle geologa D. Rabbita [1]. ch: CaO 10.6, MgO 9.2, UO3 37.4, CO2 17.8, H2O 24.5, ä 99.5 [1].



rabbittitLOKALITY

Jáchymov (Karlovy Vary district) bledě žluté nedokonale vyvinuté shluky jehliček až 1 mm dlouhých a vláknité agregáty [3,307].
Severní a Střední Amerika:
USA:
Utah:
San Rafael Swell výkvěty na stěnách starých důlních děl v dole Lucky Strike č.
2.
Je doprovázen sádrovcem, Co-kalcitem, bieberitem a síranem uranu [1].


rabbittitLITERATURA

(1) American Mineralogist 1955, 40, 201 in Bernard J.H., Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.439
(2) 7-365.
(3) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.