X 

rashleighit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rashleighit
rashleighit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

rashleighit

chemické složení *směs tyrkysu a chalkosiderit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalRussel
v roce1948
rashleighit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

rashleighitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [1].


rashleighitLITERATURA

(1) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.