X 

arit

www.mineral.cz - databáze minerálů


arit
arit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

arit

chemické složení *nikelín s příměsí antimonu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalAdam
v roce1869
arit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

aritLOKALITY


aritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.73.
(2) Čuchrov a kol.(1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR, Moskva, p.130.