X 

rhenium

www.mineral.cz - databáze minerálů


rhenium
rhenium FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rhenium (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rhenium (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.13-10
chemické složenívzorec nenalezen

rhenium

chemické složení *Re
tvrdost od - do
hustota od - do21.000 - 21.000
barvastříbně bílá
krystalická soustavašeterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalRafalson,Sorokin
v roce1976
rhenium

popis minerálu: (Rafalson, Sorokin 1976) Re. Byl nalezen ve formě nepravidlených inkluzí o velikosti 15-50 ćm [1]. Složení těchto zrn je 97% Re, 3%Ru. Nebyl schválen IMA [2].rheniumLOKALITY

Nalezen ve wolframitu ze Zabajkalí.
Mikrosondou bylo zjištěno pouze rhenium (pod elektronovým paprskem se okysličuje na Re2O7) [1].
Byl nalezen také v meteoritu Allende ve formě hojných částic v niklželeze a v křemičitanech [2].


rheniumLITERATURA

Prvky, s.106-107. (1) Rafalson M. B., Sorokin N.D.: Voprosy geochimii i tipomorfizma mineralov, 1976, tom 1, s.62-66 in ZVMO 1981, 110 , No.2, p.213; Amer. Mineral. 1978, 63, s.1283-1284.
(2) Goresy A. E., Nagel K., Dominik B., Ramdohr P.(1977): Meteoritics ,č.12,s.215-216 - podle ZVMO 1981, 110 , č.2, s.213; Amer. Mineral. 1978, 63, s.1283-1284.
(3) 5-702.