X 

rhodostannit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rhodostannit
rhodostannit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rhodostannite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rhodostannit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.06-150
chemické složeníIMA:
(Cu,Ag)2FeSn3S8
Fleischer:
Cu2FeSn3S8

rhodostannit

chemické složení *Cu2FeSn3S8
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavašesterečná nebo čtverečná (S data š
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSpringer
v roce1968
rhodostannit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rhodostannitLOKALITY


rhodostannitLITERATURA


(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.440.