X 

richellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


richellit
richellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Richellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Richellit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.08-70
chemické složenívzorec nenalezen

richellit

chemické složení *Ca3Fe103+(PO4)8(OH,F)12.nH2O(?)
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.000 - 2.000
barvasvětle hnědá
krystalická soustavaamorfní
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalCesaro & Despert
v roce1883
richellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


richellitLOKALITY


richellitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.445.
(2) 15-632.