X 

rilandit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rilandit
rilandit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rilandite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rilandit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.22-00
chemické složenívzorec nenalezen

rilandit

chemické složení *(Cr,Al)6SiO11.5H2O?
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
rilandit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rilanditLOKALITY


rilanditLITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.687.