X 

rinkit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rinkit
rinkit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rinkite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rinkit(Rinkolith) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.12-25
chemické složeníIMA:
Na2Ca4REETi(Si2O7)2OF3
Fleischer:
(Ca,Ce)4Na(Na,Ca)2Ti(Si2O7)2F2(O,F)2

rinkit

chemické složení *Na2Ca(Ca,Ce)4(Ti,Nb)[(F,O)2/Si2O7]2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLorenzen
v roce1884
rinkit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rinkitLOKALITY


rinkitLITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.689.