X 

abriachanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


abriachanit
abriachanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

abriachanit

chemické složení *Fe glaukofán
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalPolovinkina
v roce1924
abriachanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

abriachanitLOKALITY

Abriachan ve Skotsku


abriachanitLITERATURA

Lit.: (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.18.
(2) Čuchrov (1981): Mineraly, tom III, vyp. 3, izd. Nedra Moskva, s.224.
(3) Hintze (1897): Hnadbuch der Mineralogie, 2 Bd, Leipzig, Verlag von Veit & Comp., s.1810- krokydolit.
(4) Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.962.