X 

arktit

www.mineral.cz - databáze minerálů


arktit
arktit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Arctite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Arctit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.21-20
chemické složeníIMA:
Na5Ca7Ba(PO4)6F3
Fleischer:
Na5Ca7Ba(PO4)6F3

arktit

chemické složení *Na2Ca4(PO4)3F
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.130 - 3.130
barvabezbarvá
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lom-
leskskelný až perleťový na štěpných plochách
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalChomjakov, Bykova, Kurova
v roce1981
arktit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


arktitLOKALITY

Byl nalezen ve vrtném jádře vrtu odvrtaném v údolí řeky Vuonnemiok v Chibinském alkalickém masivu (Kola, Rusko) v pegmatitových žilkách v nefelinickém syenitu.
Je pneumatolyticko- hydrotermálního původu, vzniká krystalizací z přesycených alkáliemi, těkavými a vzácnými zeminami roztoků v posledních stádiích krystalizace.
Vyskytuje se v asociaci s natrosilitem, vuonnemitem, lomonosovitem, zirsinalitem, kazakovitem, imandritem, natisitem aj.
[1].


arktitLITERATURA

(1) Chomjakov A.P., Bykova A.V., Kurova T.A. (1981): Arktit Na2Ca4(PO4)3F - novyj mineral. ZVMO 1981,110,č.4,s.506-508.
(2) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.73).
(3) 33-1228.
(4) (ZVMO 1983, 112, No.6, p.696).