X 

robertsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


robertsit
robertsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Robertsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Robertsit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.30-50
chemické složeníIMA:
Ca2Mn3+3O2(PO4)3·3H2O
Fleischer:
Ca2Mn3+3(PO4)3O2·3H2O

robertsit

chemické složení *Ca6Mn93+O6(PO4)9.6H2O
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.130 - 3.170
barvačervená, černá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypuhnědá
lom-
leskhedvábný
štěpnostdobrá podle {001}
popsalMoore
v roce1974
robertsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


robertsitLOKALITY


robertsitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.446.
(2) 26-1067.