X 

rosieresit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rosieresit
rosieresit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rosieresite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rosieresit(?) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.23-00
chemické složenívzorec nenalezen

rosieresit

chemické složení *amorfní vodnatý fosfát Pb,Cu a Al
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLacroix
v roce1910
rosieresit

popis minerálu: amofrní fosfát patrně totožný s evansitem.



rosieresitLOKALITY


rosieresitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.449.