X 

rozelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rozelit
[podle německého mineraloga Gustava Rose] - růžový až tmavočervený, fialový, skelně lesklý jednoklonný nerost, t=3.5, h=3.5-3.74. Vytváří tlustě tabulkovité krystaly nebo celistvé kůry v oxidační zóně - např. nikl-kobaltové ložisko Bou Azzer, Maroko kde společně s erytrinem vytváří patrně nejkrásnější světové ukázky těchto minerálů.
rozelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Roselite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Roselith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.17-100
chemické složeníIMA:
Ca2Co(AsO4)2·2H2O
Fleischer:
Ca2(Co2+,Mg)(AsO4)2·2H2O

rozelit

chemické složení *Ca2(Co,Mg)(AsO4)2.2H2O
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.500 - 3.740
barvarůžová, tmavočervená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalLévy
v roce1824
rozelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rozelitLOKALITY


rozelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.450.
(2) 29-315.