X 

rubelan

www.mineral.cz - databáze minerálů


rubelan
rubelan FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

rubelan

chemické složení *produkt rozpadu biotitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBreithaupt
v roce1832
rubelan

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

rubelanLOKALITY

Čechy:
Hrušovka (vrch, u Bílého Újezdu, okres Litoměřice) [1].


rubelanLITERATURA

(1) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.268(Hrušovka).