X 

rubrit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rubrit
rubrit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

rubrit

chemické složení *MgFe23+[SO4]4.18H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná nebo kosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDarapsky
v roce1890
rubrit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

rubritLOKALITY


rubritLITERATURA