X 

rudivec - synonymum pro hausmannit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hausmannit
rudivec FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

rudivec

chemické složení *MnMn2O4
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do4.840 - 4.840
barvaželezně černá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHaidinger
v roce1827
rudivec

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

hausmannitLOKALITY

Čechy:
Chvaletice (u Přelouče, okres Pardubice) drobně krystalovaný černošedý, vyplňuje drúzovité dutinky v nichž vyrůstá na manganitu.
Je vzácný a zjištěn převážně ve východní části [4,678].
Litošice (u Přelouče, okres Pardubice) [5].
Sovolusky (u Čáslavi, okres Pardubice) [6].
North and Central America:
USA:
Arkansas:
Batesville (Inderpendence Company) [300].


hausmannitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.225-226.
(2) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.222-223.
(3) 24-734, 18-791, 16-154.
(4) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.369(Chvaletice).
(5) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.120(Litošice).
(6) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.181(Sovolusky).
(7) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.235.