X 

römerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


römerit
römerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Romerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/C.11-00
chemické složeníIMA:
Fe2+Fe3+2(SO4)4·14H2O
Fleischer:
Fe2+Fe3+2(SO4)4·14H2O

chemické složení *Fe2+Fe23+(SO4)4.14H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvažlutá, žlutohnědá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalGrailich
v roce1858
römerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


römeritLOKALITY

Čechy:
Hromnice (u Plzně, okres Plzeň-sever) [5].
Jáchymov (Joachimsthal, Karlovy Vary district) [6].
Tmavý důl (u Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov) [3].
Slovensko:
Banská Štiavnica (Žiar nad Hronom district) [899].
Kremnica (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) [900].
EVROPA:
NĚMECKO:
Grüneau (důl, u Schutzbachu, Siegeland) [7].
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


römeritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.448.
(2) 34-144, 13-530.
(3) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.388(Tmavý důl).
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(5) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.266(Hromnice).
(6) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.
(7) Schnorrer G., Latsch H. (1998): Die Minerale der Grube Grüneau bei Schutzbach. Lapis 23(1), 23-40.