X 

rösslerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rösslerit
rösslerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rosslerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.15-00
chemické složeníIMA:
Mg(AsO3OH)·7H2O
Fleischer:
MgHAsO4·7H2O

chemické složení *MgHAsO4.7H2O
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do1.940 - 1.940
barvabezbarvá, šedobílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce0
rösslerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


rössleritLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary district) tvoří tabulkovité krystaly podle {010} různě velké od 1 mm do 40 mm, ve větších hloubkách jehlicovitý, podobný pikrofarmakolitu.
Rösslerit je buď v jednotlivých krystalech, nebo rovnoběžně srůstá.
Je bílý nebo bezbarvý, někdy s nazelenalým nádechem.
Nacházen v opuštěných důlních dílech, obvykle v hloubkách kolem 160 m, doprovázen farmakolitem, pikrofarmakolitem a sainfelditem [3,4,898].


rössleritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.449.
(2) 26-1447, 25-519.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.64(Jáchymov).
(4) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.