X 

růženín - odrůda křemen, křeme

www.mineral.cz - databáze minerálů


růženín
[podle typického růžového zabarvení] - růžová odrůda křemene. Vyskytuje se v pegmatitech, například v okolí Písku a Velkého Meziříčí. Slouží též jako šperkový kámen.
růženín FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rose Quartz (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rosenquarz (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8
chemické složenívzorec nenalezen

chemické složení *odrůda křemene
tvrdost od - do7.0 - 7.0
hustota od - do2.650 - 2.650
barvarůžová, červená
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostchybí
popsalhistorický
v roce0
růženín

popis minerálu: růženín světle růžová, někdy i nafialovělá odrůda hrubozrnného, kusovitého, velmi vzácně také krystalovaného křemene, zbarvená hojnými jemnými vtroušenými jehličkami rutilu a snad i sloučeninami trojmocného Mn. Zpravidla bývá zakalená, místy jen průsvitná, na světle šedne a mívá četné trhliny. Používá se občas jako ozdobný kámen a vyskytuje se v mnohých žulových pegmatitech (1).


klasifikace - Strunz (

růženínLOKALITY

U nás například v okolí Písku, na Moravě hojně u Dolních Borů a jinde.
K jeho význačným nalezištím v zahraničí patří:
Zwiesel v Bavorsku (BRD), Finsko, Ural, Cejlon, Indie, Japonsko, Namibie, Madagaskar, USA (státy Maine, Jižní Dakota) a Minas Gerais v Brazílii, kde se vyskytuje krystalovaný (1).


růženínLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv, Academia Praha, s.380.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.453.