X 

sacharovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sacharovit
sacharovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sakharovaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sakharovait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.22-40
chemické složenívzorec nenalezen

sacharovit

chemické složení *(Pb,Fe)(Bi,Sb)2S4
tvrdost od - do
hustota od - do
barvaolověně šedá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá v jednom směru
popsal
v roce-10
sacharovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sacharovitLOKALITY

SLOVENSKO:


sacharovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.457.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.458.
(3) 25-1398.