X 

sacrofanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sacrofanit
sacrofanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sacrofanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sacrofanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.09-60
chemické složeníIMA:
(Na,Ca)9(Si,Al)12O24(OH,SO4,CO3,Cl)4·nH2O
Fleischer:
(Na,K,Ca)112(Si84Al84O336)(SO4)26(Cl,F,H2O)10

sacrofanit

chemické složení *(Na,Ca,K)9(Si,Al)12O24[(OH)2,SO4,CO3,Cl2]3.nH2O
tvrdost od - do5.5 - 6.0
hustota od - do2.423 - 2.423
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypubílá
lom-
leskskelný
štěpnostvýtečná podle {0001} a dokonalá podle {0.1.-1.0}
popsalBurragato,Parodi,Zanazzi
v roce1980
sacrofanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sacrofanitLOKALITY


sacrofanitLITERATURA

(1) 47-1741, 35-653.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.454.
(3) ZVMO 1982, 111, No.6, p.706.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.700.