X 

sametka

www.mineral.cz - databáze minerálů


sametka
sametka FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

sametka

chemické složení *odr. goethitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
sametka

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

sametkaLOKALITY

Czech:
Příbram deposit (Příbram district) [1,2].


sametkaLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.459.
(2) Litochleb Jiří (1995): Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR. Minerál 3, No.2, p.73-82.