X 

samuelsonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


samuelsonit
samuelsonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Samuelsonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Samuelsonit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.20-30
chemické složeníIMA:
Ca9Mn2+4Al2(PO4)10(OH)2
Fleischer:
(Ca,Ba)Ca8Mn2+2Fe2+2Al2(PO4)10(OH)2

samuelsonit

chemické složení *(Ca,Ba)Ca8(Fe2+,Mn)4Al2(PO4)10(OH)2
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.270 - 3.270
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskdiamantový
štěpnostdobrá podle {001}
popsalMoore,Takaharu
v roce1975
samuelsonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


samuelsonitLOKALITY


samuelsonitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.459.
(2) 29-154.