X 

sanidin

www.mineral.cz - databáze minerálů


sanidin
sanidin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sanidine (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sanidin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.06-20
chemické složeníIMA:
(K,Na)(Al,Si)4O8
Fleischer:
(K,Na)AlSi3O8

sanidin

chemické složení *K-Na živec
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do2.570 - 2.580
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {001} a {010}
popsalNose
v roce1808
sanidin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sanidinLOKALITY

Čechy:
Boč (též Gamischstein, u Klášterce nad Ohří, okres Karlovy Vary) [2].
Eulenberg (u Žitenic, okres Litoměřice) [2].
Haslice (u Litoměřic, okres Ústí nad labem) [4].
Heřmanov (u Bezdružic) [7].
Kletečná (u Lovosic, okres Litoměřice) [5].
Loučná (u Jáchymova, okres Chomutov) [8].
Mariánská hora (v Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem) [4].
Mrsklesy (u Lovosic, okres Litoměřice) [6].
Vlhošť (u České Lípy, okres Česká Lípa) [8].
Zámeček (samota, u Kadaně, okres Chomutov) [8].
Slovensko:
Banská Štiavnica (Žiar nad Hronom district) pěkné až 1 cm velké krystaly v ryolitech v okolí města [899].
Luhyňa (near Trebišov, Trebišov district) [900].
Vyhne (near Bánská Štiavnica, Žiar nad Hronom district) [901].
Žiar nad Hronom (Šibanica Hill, Žiar nad Hronom district) [901].


sanidinLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.459.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.106(Boč), p.418-419(Eulenberg), p.438(Gamischstein).
(3) 19-1227.
(4) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.33(Haslice), p.156 (Mariánská hora).
(5) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.227(Kletečná).
(6) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.319(Mrsklesy).
(7) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.159(Heřmanov).
(8) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.138-139(Loučná), p.164(Vlhošť), p.277(Zámeček).
(9) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.705.