X 

sarkolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sarkolit
sarkolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sarcolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sarkolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.13-30
chemické složeníIMA:
Na4Ca12Al8Si12O46(SiO4,PO4)(OH,H2O)4(CO3,Cl)
Fleischer:
Na4Ca12Al8Si12O46(SiO4,PO4)(OH,H2O)4(CO3,Cl)

sarkolit

chemické složení *(Ca,Na)8Al4Si6O26F
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do2.950 - 2.950
barvačervená
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalThompson
v roce1807
sarkolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sarkolitLOKALITY


sarkolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.461.
(2) 42-1367, 17-754.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.709.