X 

scheelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


scheelit
[podle švédského chemika C. W. Scheeleho] - šedobílý, žlutavý, nahnědlý až červenaný čtverečný nerost, wolframan vápenatý, t=4.5-5, h=5.9-6.1. Vyskytuje se na cínovcových a wolframitových ložiscích. V ČR například na Cínovci, v Horním Slavkově, důležitá ruda wolframu.
scheelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Scheelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Scheelit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/G.01-20
chemické složeníIMA:
CaWO4
Fleischer:
CaWO4

scheelit

chemické složení *CaWO4
tvrdost od - do4.5 - 5.0
hustota od - do6.100 - 6.100
barvabezbarvá, šedobílá, žlutohnědá, oranžová, červená.
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskdiamantový až mastný
štěpnostdobrá podle {101}
popsalLeonhard
v roce1821
scheelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


scheelitLOKALITY

Čechy:
Cínovec (u Teplic, okres Teplice) [4].
Horní Krupka (okres Terplice) [6].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [8].
Krásno (u Horního Slavkova, okres Sokolov) [8,10].
Obří důl (u Trutnova, okres Trutnov) [4,6,9].
Prameny (u Mariánských Lázní, okres Domažlice) [9].
Příbram (okres Příbram) [7].
Příbramské ložisko (okres Příbram) [3].
Slovensko:
Dúbrava (near Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš district) [899].
North and Central America:
USA:
Arizona:
Dragoon Mts.
[1].
California:
Atolia (San Bernardino Company) [1].


scheelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.470-472.
(2) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.501.
(3) Litochleb Jiří (1995): Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR. Minerál 3, No.2, p.73-82.
(4) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.244(Cínovec), p.381(Obří důl).
(5) 41-1431(syn), 8-145, 7-210.
(6) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.360(Horní Krupka), p.206(Obří důl).
(7) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.312(Příbram).
(8) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.143(Horní Slavkov), p.70-71(Krásno).
(9) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.455(Obří důl), p.511(Prameny).
(10) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.