X 

arsenocrandallit

www.mineral.cz - databáze minerálů


arsenocrandallit
arsenocrandallit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Arsenocrandallite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Arsenocrandallit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.36-20
chemické složeníIMA:
CaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6
Fleischer:
CaAl3(AsO4)2(OH,H2O)6

arsenocrandallit

chemické složení *(Ca,Sr)Al3[(As,P)O4]2(OH)5.H2O
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.250 - 3.250
barvamodrá, modrozelená
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnost-
popsalWalenta
v roce1981
arsenocrandallit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


arsenocrandallitLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


arsenocrandallitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.74.
(2) 35-647.
(3) ZVMO 1984, 113, No.3, p.375.
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.