X 

schröckingerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


schröckingerit
schröckingerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Schrockingerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Schröckingerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/D.21-00
chemické složeníIMA:
NaCa3(UO2)(SO4)(CO3)3F·10H2O
Fleischer:
NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F·10H2O

chemické složení *NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F.10H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.510 - 2.510
barvazelenožlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostvýtečná
popsalSchrauf
v roce1873
schröckingerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


schröckingeritLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) žluté a žlutozelené šupinkovité povlaky obsahující drobné tence tabulkovité krystaly, které se shlukují do chomáčků.
Vyskytuje se vždy v blízkosti uraninitu [3,4,5,307,898].
Morava:
Rožná (důl Jasan, okres Žďár nad Sázavou) na ložisku patří mezi nejhojnější sekundární uranové minerály.
Vyskytoval se především v intervalu 14.
- 18.
patro.
Nejčastěji vytváří krystalické agregáty složené z velmi drobných dobře vyvinutých tence tabulkovitých krystalů (do 0.
05 mm).
Barva schröckingeritu je světle žlutozelená.
Vyskytuje se vždy v těsné blízkosti uranové mineralizace nebo narůstá na minerály uranu [307,310, 323].


schröckingeritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.474.
(2) 8-397.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.65(Jáchymov).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.239(Jáchymov).
(5) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.