X 

schulzenit - Cu odrůda heterogenitu

www.mineral.cz - databáze minerálů


schulzenit
schulzenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

schulzenit

chemické složení *Cu odrůda heterogenitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalMartens
v roce1895
schulzenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

schulzenitLOKALITY


schulzenitLITERATURA