X 

seladonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


seladonit
seladonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

seladonit

chemické složení *K<1(Fe3+,Al)(Mg,Fe2+)Si4O10(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do2.950 - 2.950
barvazelená, modrozelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalGlocker
v roce1847
seladonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

seladonitLOKALITY

Čechy:
Kadaň (okres Chomutov) [3,5].
Kadaňská Jeseň (u Kadaně, okres Chomutov) [2].
Úhošť (u Kadaně, okres Chomutov) [4].
Úhošťany (u Kadaně, okres Chomutov) [4,5].
Zvoníčkov (u Kadaně, okres Chomutov) v podobě zelené hlinky tzv.
kadaňské v čedičovém tufu na jv.
straně Úhoště (kóta 591 ssz.
od obce).
Tvoří až 30 cm mocné lože v nadloží i podloží ker slinitého vápence.
V několika horizontech, někdy i čočky až 50 cm mocné [4].
Žichov (u Bíliny, okres Teplice) jako zelená hlinka.
Černozelený v hlízách až 20 cm velkých ve spojení s hnízdy zeleného písku v čedičovém tufu s opálem.
Je měkký, jen zřídka lesklý, kompaktní s lasturnatým lomem [4].
SLOVENSKO:


seladonitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.463.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.102(Kadaňská Jeseň).
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.157(Kadaň).
(4) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.17(Úhošť), p.18(Úhošťany), p.321(Zvoníčkov), p.345(Žichov).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.259(Kadaň), p.679(Úhošťany).