X 

selen-á

www.mineral.cz - databáze minerálů


selen-á
selen-á FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *Se
tvrdost od - do
hustota od - do
barvačervená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
selen-á

popis minerálu: selen-á, á-Se, jednoklonná modifikace. p: a=12.76, b=8.06, c=9.27, á=93o04Ý(1).


klasifikace - Strunz (1

selen-áLOKALITY

Nalezen na hořící haldě u Kladna (v ČSFR) ve formě červených kůr (1).


selen-áLITERATURA

Lit.: (1)-Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv., Academia Praha, s.415. -Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.103.