X 

selentellur

www.mineral.cz - databáze minerálů


selentellur
selentellur FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

selentellur

chemické složení *(Se,Te)
tvrdost od - do2.0 - 2.5
hustota od - do
barvačernošedá
krystalická soustavaklencová
barva vrypučerná
lom-
leskkovový
štěpnostdokonalá podle prizmy
popsalDana, Wells
v roce1890
selentellur

popis minerálu: (Dana, Wells 1890) (Se,Te),klencový, v podstatě jen směsné krystaly telluru se selénem, s obsahy až 30% Se [1]. Barvu má černošedou, vryp černý, lesk kovový, není průhledný a snadno se taví. Je štěpný podle hexagonální prizmy [1]. T=2-2.5 [2]. ch: Te 70.69%, Se 29.31%, ä 100.00 [1].


klasifikace - Strunz (1CB

selentellurLOKALITY

Je znám jen z Hondurasu, kde byl nalezen na křemen-barytových žilách Ag-ložiska El-Plomo (okruh Ojojona u Tegucigalpy) [1,2].


selentellurLITERATURA

Prvky, s.226. (1) Dana E., Wells H.(1890): Am. J. Sci. 40, s.78; Kimata Y.(1915): Kyoto Univ. Mem. Geoll. Sci. 1, s.119 in Čuchrov a kol. (1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR Moskva, s.77.
(2) Bernard J.H., Rost R. a kol.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.464.