X 

semenovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


semenovit
semenovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Semenovite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Semenovit-(Ce) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/G.03-00
chemické složenívzorec nenalezen

semenovit

chemické složení *(Ca,Ce,La,Na)10-12(Fe2+,Mn)(Si,Be)20(O,OH,F)48
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do3.140 - 3.140
barvabezbarvá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalPetersen,R?nsbo
v roce1972
semenovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


semenovitLOKALITY


semenovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.464.
(2) 25-699.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.721.