X 

sherwoodit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sherwoodit
sherwoodit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sherwoodite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sherwoodit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/G.01-40
chemické složeníIMA:
Ca4.5AlV14O40·28H2O
Fleischer:
Ca9Al2V4+4V5+24O80·56H2O

sherwoodit

chemické složení *Ca9Al2V245+V44+O80.56H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do2.800 - 2.800
barvatmavě modravě černá, modravě až žlutavě zelená
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalThompson & kol.
v roce1958
sherwoodit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sherwooditLOKALITY


sherwooditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.470.
(2) 33-263, 11-191.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.508.