X 

siderazot

www.mineral.cz - databáze minerálů


siderazot
siderazot FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Siderazot (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Siderazot (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.10-40
chemické složenívzorec nenalezen

siderazot

chemické složení *Fe5N2
tvrdost od - do
hustota od - do3.147 - 3.147
barvašedá, stříbrobílá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalSilvestri
v roce1876
siderazot

popis minerálu: (Silvestri 1876) Fe5N2, klencový, známý pouze v celistvých agregátech. Tvoří světle šedé až stříbrobílé kovově lesklé tenké povlaky. H=3.147. V kyselinách se jen obtížně rozkládá [1]. Název z řečtiny. Syn. silvestrit [1]. p: a=2.74, c=4.39, P-31m [2]. ch: Fe 90.86, N 9.14, ä 100.00 [3]. ----------------------------------------------------------------- d [2]. 2.34 100 2.19 100 2.06 100 1.59 100 1.34 100siderazotLOKALITY

Je produktem fumarol a byl nalezen na Vesuvu na lávě z r.
1874 a na Etně na Sicílii [1].


siderazotLITERATURA

Prvky, s.125. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.svazek, Academia Praha, s.435.
(2) Bernard J.H., Rost R. a kol.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.475.
(3) Čuchrov a kol. (1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR Moskva, s.123.
(4) 3-925.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.509.