X 

sidorenkit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sidorenkit
sidorenkit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sidorenkite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sidorenkit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/C.04-20
chemické složeníIMA:
Na3Mn(PO4)(CO3)
Fleischer:
Na3Mn2+(PO4)(CO3)

sidorenkit

chemické složení *Na3Mn(PO4)(CO3)
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do2.900 - 2.900
barvanarůžovělá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný, perleťový na štěpných plochách
štěpnostdokonalá podle {100} a {010}
popsalChomjakov,Semenov,Kazakova,Šumjackaja
v roce1979
sidorenkit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sidorenkitLOKALITY


sidorenkitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.476.
(2) 33-1266.