X 

sillimanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sillimanit
sillimanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sillimanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sillimanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.02-10
chemické složeníIMA:
Al2OSiO4
Fleischer:
Al2SiO5

sillimanit

chemické složení *Al2SiO5
tvrdost od - do6.0 - 7.0
hustota od - do3.250 - 3.250
barvabílá, šedá, šedožlutá, nazelenalá, nahnědlá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypubílá
lom-
leskskelný, mastný, hedvábný
štěpnostdokonalá podle (100)
popsalBowen
v roce1824
sillimanit

popis minerálu: sillimanit (Bowen 1824) Al2SiO5, kosočtverečný. Vzácně tvoří jednotlivé krystaly, vždy jen jehlicovité, stébelnaté, až vláknité agregáty, je plsťovitý i celistvý (2), někdy prorostlý křemenem (fibrolit, bucholsit) (3). Barvu má bílou, šedou, šedožlutou slabě nazelenalou nebo nahnědlou, lesk mastný, skelný až hedvábný a vryp bílý. T=6-7, h=3.25 (2,3). Bývá zpravidla jen průsvitný, zřídka i průhledný, má dokonalou štěpnost podle {100}, je opticky dvojosý (+), optická orientace Z=c (3). Před dmuchavkou se netaví, kyselinami se neporušuje (2). d: 3.32, 2.49, 2.16, 1.68, 1.58 (4) p: a=7.44, b=7.60, c=5.75, Z=4 (1) op: ŕ=1.657-1.661, á=1.658-1.684, +=1.677-1.684, 2V=30o (3)sillimanitLOKALITY

Čechy:
Bambousek (lom, u Čáslavi, okres Kutná Hora) [8].
Bartoušov (u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod) [7].
Dlouhá Ves (u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod) [7].
Dyleň (u Mariánských Lázní, okres Cheb) [8].
Hodějovice (u Českých Budějovic, okres České Budějovice) [7].
Jitkov (u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod) [7].
Kamenné Sedlliště (u Skutče, okres Chrudim) [9].
Lom (u Tábora, okres Tábor) [7].
Radenín (u Tábora, okres Tábor) [7].
Speřice (u Humpolce, okres Pelhřimov) [9].
Stojčín (u Jindřichova Hradce, okres Pelhřimov) [7].
Trhový Štěpánov (u Vlašimi, okres Benešov) [7].
SLOVENSKO:


sillimanitLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.373.
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.132.
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv, Academia Praha, s.439.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, 143.
(5) 38-471, 22-18, 10-369.
(6) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.477.
(7) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.22(Bartoušov), p.116(Dlouhá Ves, p.163(Hodějovice), p.256(Jitkov), p.377(Lom), p.533(Radenín), p.613(Stojčín), p.664(Trhový Štěpánov).
(8) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.38(Bambousek), p.404(Dyleň).
(9) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.27(Kamenné Sedliště), p.183(Speřice).
(10) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.733.