X 

silvestrit - viz siderazot

www.mineral.cz - databáze minerálů


siderazot
silvestrit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

silvestrit

chemické složení *Fe5N2
tvrdost od - do
hustota od - do3.147 - 3.147
barvašedá, stříbrobílá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSilvestri
v roce1876
silvestrit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (1AE

siderazotLOKALITY

Je produktem fumarol a byl nalezen na Vesuvu na lávě z r.
1874 a na Etně na Sicílii [1].


siderazotLITERATURA

Prvky, s.125. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.svazek, Academia Praha, s.435.
(2) Bernard J.H., Rost R. a kol.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.475.
(3) Čuchrov a kol. (1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR Moskva, s.123.
(4) 3-925.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.509.