X 

sinoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sinoit
sinoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sinoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sinoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.10-50
chemické složeníIMA:
Si2N2O
Fleischer:
Si2N2O

sinoit

chemické složení *Si2N2O
tvrdost od - do
hustota od - do2.800 - 2.850
barvasvětle šedá (odr. sv.)
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalAndersen, Keil & Mason
v roce1964
sinoit

popis minerálu: (Andersen & al. 1964) Si2N2O, kosočtverečný. Tvoří zrna nepravidelného tvaru, vzácně nedokonalé krystaly, které jsou lištovitě protažené (dosahují délky 0.2 mm) [1]. Má hustotu 2.80-2.85, vyp. 2.84. V výbrusech je v procházejícím světle bezbarvý, dvojosý (-), +//c. V odraženém světle je světle šedý. Název podle chemického složení [1]. p: a=8.843, b=5.473, c=4.835, Cmc2, Z=4 (nečitelná prost. grupa) [1]. ch(m.s.): Si 56.1, N 28.0, O 15.9, ä 100.0 [1]. op: ŕ=1.740, +=1.855, 2V malý [1]. ----------------------------------------------------------------- CuKŕ-záření, Ni-filtr, komora 114.6 mm [2]. 4.66 80 1 1 0 4.43 100 0 2 0 4.13 30 - - - 3.72 10 1 1 1á(?) 3.36 100 1 1 1 2.74 20 2 0 0 2.61 50 1 3 0 2.42 50 0 0 2 2.39 40 2 0 1 2.30 30 1 3 1 2.22 10 0 4 0 2.16 10 1 1 2 2.10 10 2 2 1 1.82 10 1.79 10 1.77 10 1.69 20 1.62 10 1.60 20 1.56 20 1.53 10 1.48 10 1.44 10 1.39 20 1.37 20 1.33 10 1.31 20 1.28 10 1.26 20sinoitLOKALITY

Byl nalezen ve formě jednotlivých zrn a jejich shluků v meteoritu Jajh deh Kot Lalu, spadlého v Pakistánu.
Meteorit - enstatitový chondrit obsahující enstatit (50-60%), niklželezo (cca 20%), plagioklas a troilit.
Akcesoricky obsahuje pigeonit, oldhamit, daubréelit, feroalabandin, grafit a tridymit [1].


sinoitLITERATURA

Prvky, s.128-129. (1) Andersen C.A., Keil K., Mason B. (1964): Silicon oxynitride: a meteoritic mineral. Science 146, č.3641, s.256-257; Brosset C., Jdrestedt J. (1964): Crystal Structure of silicon oxynitride, Si2N2O. Nature 201, č.4925, s.1211 - podle ZVMO 1966, 85, č.3, s.310; Amer. Mineral. 1965, 50, s.521.
(2) Ibidem Andersen a kol. (1964) - podle ASTM 17-545.
(3) 18-1171, 17-545.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.515.