X 

skolecit

www.mineral.cz - databáze minerálů


skolecit
[řečtina] - bezbarvý, bílý i narůžovělý jednoklonný nerost, hydratovaný křemičitan hlinito-vápenatý, zeolit ze skupiny natrolitu, t=5.4, h=2.27. Vyskytuje se zejména v dutinách vulkanických hornin, v České republice na Špičáku u Mostu, ve Folknářích a jinde. Až 20 cm dlouhé jehlice v Pooně v Indii.
skolecit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Scolecite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Skolezit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.21-60
chemické složeníIMA:
Ca(Si3Al2)O10·3H2O
Fleischer:
Ca[Al2Si3O10]·3H2O

skolecit

chemické složení *CaAl2Si3O10.3H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.270 - 2.270
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce0
skolecit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


skolecitLOKALITY

SLOVENSKO:


skolecitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.481.
(2) 41-1355, 26-1048, 21-831.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.717.